پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817

پاورپوینت, عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817|1832948|nowface
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817 آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.نوع فایل power point

قابل ویرایش 37 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

ترك ( Crack)
عوامل ايجاد : 1- عدم مهارت جوشكار 2-ناخالصي فلز پايه 3- نامناسب بودن فلز پر كننده از لحاظ ساختار متالورژيكي 4- عدم كنترل يكي از پارامتر هاي موثر در فرآيند
حفرات سطحي ) (Surface pore
عوامل ايجاد :1- ناخالــصي و كثيفي در منطــقه مـورد جوشكاري و الكترود 2- زاويه نامناسب دست نسبت به سطح قطعــه كار 3- عدم حفاظـت گازي در فرآيندهاي تحت پوشش گاز
ذوب ناقص( Lack of fusion or incomplete fusion)
عوامل ايجاد:
1-کافی نبودن انرژی ورودی2-عدم انتخاب صحیح اندازه و نوع الکترود3-مناسب نبودن طرح اتصال4-کافی نبودن گاز محافظ در فرآیند ها با پوشش گاز5-عدم تمیز کاری در بین پاسها

فهرست مطالب و اسلایدها

ترك

حفرات سطحي

چاله انتهايي جوش

ذوب ناقص

ذوب ناقص در ريشه جوش

بريدگي لبه جوش

انقباض ريشه جوش

فلز جوش اضافي

نفوذ اضافي

زاويه نامناسب گرده جوش

سر ريز شدن فلز جوش

پرشدن ناقص

سوختگي از كنار

گرده نامتقارن

تعقر در ريشه جوش

تخلخل در ريشه جوش

شروع ضعيف قوس

بعد جوش نا مساوي

لكه قوس

پاشش

عدم تقارن زاويه اي

باز شدگي ناصحيح ريشه

عدم تقارن خطي

تحدب بيش از حد

گلويي اضافي جوش

تخلخل خوشه اي

تخلخل خطي و كشيده شده

سوراخهاي كرمي شكل

نا خالصيها